Användaravtal 100B

Användaravtal 100B

Dessa allmänna villkor utgör de villkor som gäller för att använda 100B. Genom att kryssa i ”acceptera användarvillkor” accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor.

1        Accepterande av villkor och ändring av villkor

 

Tjänsten levereras av 100B AB, (Org.nr: 559338-5171) som vidare i detta avtal benämns 100B. Användaren bär ansvaret för att granska villkoren. Genom köp intygar du att de personuppgifter som du lämnar är sanna och riktiga.

2        Giltighet

 

Genom att genomföra ett köp via 100B AB’s hemsida är följande avtal mellan kunden (dig) och 100B bindande.

 

3        Konsumenttjänstelagen

 

Din beställning omfattas av konsumenttjänstlagen. Vi garanterar att arbetet utförs av professionellt och fackmässigt.

4        Beställning

 

När du slutfört din beställning skickas orderbekräftelse samt fraktbiljett till din e-postadress. Bekräftelsen fungerar som ett kvitto och där finner du uppgifter om produkt, pris, frakttjänst, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post. Det är ditt ansvar att se till att e-postadressen är korrekt ifylld och att kontrollera orderbekräftelsen efter eventuella fel.

 

5        Priser

Alla priser på 100B.se och i dessa Köpevillkor anges i SEK och är inklusive 12 procent moms. Vi reserverar oss för prisändringar, felaktigheter i priser och förbehåller oss rätten att justera priset.

 

6        Leverans

 

Dina plagg är inte försäkrade och du får ingen ersättning av oss eller PostNord om de försvinner längs vägen. Om din försändelse försvinner längs vägen hjälper vi dig att leta efter försändelsen genom att göra en reklamation hos Postnord.

 

6.1        Leverans av varor som skickas till oss

 

Vår hantering av din beställning räknas som påbörjad när fraktbolaget scannat försändelsen som avlämnad hos oss eller eventuell underleverantör. Detta i enighet med § 6 i Konsumentköplagen (1990:932).

 

6.2        Leverans efter utförd 100B

 

Vår normala leveranstid är 14 dagar från det att vi mottagit försändelsen från dig. Detta kan dock variera beroende på arbetsbelastning och samt att vi optimerar våra batchstorlekar för att spara på miljön. Vi aktiverar din order samma dag som vi mottar försändelsen och skickar ett mail till dig med rubriken ""Dina Jeans är mottagna – 100B"".

Försändelsen skickas sedan tillbaka till dig. Dessa paket går till det ombud som är närmast adressen som angavs vid beställningen, vi optimerar hela tiden kostnaderna för att du ska få ett så attraktivt pris som möjligt. Val av speditör kan variera.

Vi tar inte ansvar för försvunna paket om det angivna telefonnumret eller adressuppgifterna inte tillhör beställare eller är felaktigt angivna.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid är du välkommen att kontakta oss. Observera att 100B inte ansvarar för eventuella förseningar, skador eller förkomna försändelser som orsakats av aktuellt fraktbolag.

 

7        Garanti

Färgen på 100B är att jämföra med nya Jeans. Som i all typ av ytbehandling är förarbetet viktigt. Då de Jeans som går i vår process är begagnade finns olika förutsättningar för olika delar av byxorna. Fettfläckar, rester av färg, eller andra kemikalier kan utgöra en nyansskillnad. 100B jeansen kan komma att torrfälla, likt nya byxor.

 

8        Ångerrätt & Returpolicy

I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL 2005:59) har konsumenten som huvudregel ångerrätt. Tjänsten anses påbörjad när ordern har lämnats in hos ombud eller direkt till oss.

Ångerrätten gäller inte;

 • Företag.
 • Tjänster som har påbörjats och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

 

9        Reklamation och klagomål

 

9.1        Kvalitetskontroll

Vi kontrollerar alla produkter innan dessa skickas till dig.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

9.2        Reklamation

Skulle du inte vara nöjd, så har du som konsument enligt huvudregel rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast efter att felet upptäckts. 100B har bevisbördan för felet under garantitiden, därefter övergår bevisbördan på dig som kund att påvisa att felet uppkom till följd av en felaktig tjänst av 100B. Du måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt.

För reklamationsärende ber vi dig återkomma till hello@100b.se för att beskriva ditt ärende. Varje ärende bedöms individuellt, högsta möjliga ersättning är en ytterligare omgång i 100B. Vid reklamation av frakt eller speditörstjänst förbinder du dig med hänsyn till detta avtal att vända dig till speditören.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att vårt arbete är korrekt utfört i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.

10     Ansvarsbegränsning

Vid händelse av krig, naturkatastrof, eldsvåda, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse (force majeure) utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från 100B’s sida, som gör att 100B ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska 100B befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Överlag tas inte ansvar för eventuella förändringar av produkter eller produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

 

 

 

11     Användande av tjänsten

Vid köp och försändelse av varor till 100B ansvarar du som kund för att:

 • Förpackningen av varorna är tätt försluten i ett plastmaterial
 • Kläderna är torra
 • Fickorna är tomma
 • Textiliernas uppbyggnad är av cellulosabaserat material
 • Knappar är stängda
 • Dragkedjor är stängda
 • Korrekt antal varor skickas, fler varor kommer att debiteras enligt gällande styckpris per vara.

Vid köp och försändelse av varor till 100B är du som kund införstådd med att:

 • Textilierna går igenom en vattenbaserad process i 60’C
 • Eventuella läderetiketter kan ändra form och färg
 • Hål och övriga defekter kan öka i omfattning
 • Vissa typer av fläckar kan medföra lokala defekter i färgintensitet
 • Fläckar orsakade av syra, batterisyra etc. kommer orsaka hål i textilierna
 • Kvalitetsmärkningen 100B kommer att diskret sys på din vara

12     Personuppgifter

100B behandlar personuppgifter genom att lagra och bearbeta dem för att kunna fullgöra och tillhandahålla tjänsten. Personuppgifterna kan även komma att användas för information och marknadsföring av 100B’s egna produkter och tjänster. Kund har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Kund kan skriftligen motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och uppgifterna spärras då från sådan användning.

13     Lagval och tvist

På detta användaravtal tillämpas Svensk lag. En eventuell tvist eller dispyt i anslutning till användande av tjänsten ska exklusivt avgöras av Svensk domstol. Om användaren använder tjänsten från ett annat land än Sverige ligger det under användarens eget ansvar att tjänsten är förenligt med det landets lag.